13weekdiet2

The relation between exercise-induced myocardial ischemia and high-sensitive C-reactive protein and neopterin levels/ Egzersizin neden oldugu miyokardiyal iskemi ile yuksek duyarlilikli C-reaktif protein ve neopterin iliskisi.

ABSTRACT

Objective: High sensitivity C-reactive protein (hsCRP) and

neopterin are associated with atherosclerosis. We aimed to evaluate the

association between hsCRP and neopterin, and myocardial ischemia during

exercise stress test (EST) in patients with stable angina pectoris (SAP)

and to assess the predictive value of these mediators in obstructive

coronary artery disease.

Methods: Forty-five patients with SAP were included in this

prospective observational study. EST- positive group included 23

patients (15 males, mean age 54 [+ or -] 10 years) and EST-negative

group-22 patients (14 males, mean age 52 [+ or -] 9 years). In each

patient, blood samples were obtained 1 hour before and 30 minutes after

EST. In EST-positive group, coronary angiography was performed to

determine the presence and severity of coronary artery lesions as

assessed by Gensini score. Statistical analysis was performed using

Chi-square, unpaired t, Mann-Whitney U and Wilcoxon rank tests. Logistic

regression analysis was used to establish the predictive value of tests.

Results: Before EST, hsCRP and neopterin levels were similar

between the two groups, however, hsCRP levels were higher in

EST-positive group after EST (p=0.03). There was no significant

difference between the two groups with respect to neopterin levels after

EST (p=0.4). In ESTpositive group, EST resulted in significant increases

in both hsCRP and neopterin levels (from 3.8 [+ or -] 2.8 mg/L to 4.3 [+

or -] 3.1 rag/L, p=0.001; from 8.7 [+ or -] 4.0 nmol/L to 13.1 [+ or -]

10.0 nmol/L, p=0.001, respectively). In EST-negative group only

neopterin levels significantly increased after EST (from 6.9 [+ or -]

1.8 nmol/L to 9.0 [+ or -] 3.9 nmol/L, p=0.001). No relation was

observed between the obstructive coronary lesions and the levels of

hsCRP or neopterin at any point.

Conclusion: In SAP patients, independent with the existence of

obstructive coronary lesion, elevated levels of hsCRP after EST might be

an indicator of immune activation caused by myocardial ischemia.

Key words: Exercise stress test, stable angina pectoris, C-reactive

protein, neopterin, obstructive coronary lesion, predictive value of

tests

Egzersizin neden oldugu miyokardiyal iskemi ile yuksek duyarlilikli

C-reaktif protein ve neopterin iliskisi

Amac: Yuksek duyarlilikli C-reaktif protein (hsCRP) ve neopterin,

ateroskleroz gelisimi ile iliskilidir. Bu calismada kararli anjina

pektorisli (KAP) hastalarda, egzersiz stres testi (EST) esnasinda olusan

miyokart iskemisi ile hsCRP ve neopterin seviyeleri arasmdaki iliski ve

EST ile hsCRP ve neopterin duzeylerinde meydana gelen degisimin tikayici

koroner lezyon varligini ongormedeki yeri arastirilmistir. Yontemler:

Calismamiz prospektif, gozlemsel olarak dizayn edildi. Calismaya KAP ile

takip edilen 45 hasta alindi. Egzersiz stres testi pozitif grupta 23 (15

erkek, yas ortalamasi 54 [+ or -] 10 yil), EST-negatif grupta 22 hasta

(14 erkek, yas ortalamasi 52 [+ or -] 9 yil) mevcuttu. Her hastadan

EST’den 1 saat once ve 30 dakika sonra alinan kan orneklerinde

hsCRP ve neopterin duzeyleri belirtendi. Egzersiz stres testi pozitif

olan hastalara koroner anjiyografi yapilarak tikayici koroner lezyon

varligi ve Gensini skoru ile yayginligi degerlendirildi.

Bulgular: Egzersiz stres testi oncesi hsCRP ve neopterin dfizeyleri

iki grup arasinda benzer iken EST sonrasi hsCRP duzeyleri, EST-pozitif

grupta daha yuksek izlendi (p=0.03); neopterin duzeyleri acisindan EST

sonrasinda iki grup arasinda fark saptanmadi (p=0.4). Egzersiz stres

testi, ESTpozitif olan grupta hem hsCRP, hem de neopterin duzeylerinde

anlamh artisa neden olurken (sirasiyla, 3.8 [+ or -] 2.8 mg/L’den

4.3 [+ or -] 3.1 mg/L’ye, p=0.001 8.7 [+ or -] 4.0 nmol/L’den

13.1 [+ or -] 10.0 nmol/L’ye, p=0.001), egzersiz stres testi

negatif olan grupta sadece neopterin dfizeylerinde anlamh artis izlendi

(6.9 [+ or -] 1.8 nmol/L’den 9.0 [+ or -] 3.9 nmol/L’ye,

p=0.001). Tikayici koroner lezyon varligi ve yayginligi ile herhangi bir

noktada baktlan hsCRP ve neopterin duzeyleri arasinda ise anlamli iliski

izlenmedi. Istatistiksel analiz Ki-kare, eslestirilmemis t, Mann-Whitney

U ve Wilcoxon rank testleri fie yapildi. Testlerin ongordurucu degerini

belirlemede Iojistik regresyon analizi kullanildi.

Sonuc: Kararli anjina pektorisli hastalarda tikaci lezyonun

varligindan bagimisiz olarak pozitif egzersiz testi sonrasinda olusan

hsCRP artisi, miyokardiyal iskemi sirasinda olusan immun aktivasyonun

bir gostergesi olabilir.

Analitar kelimeler: Egzersiz stres test, kararli anjina pektoris,

hsC-reaktif protein, neopterin, tikayici koroner lezyon, testlerin

prediktif degeri

Giris

Sistemik inflamasyon ve immun aktivasyon aterosklerozun

patogenezinde onemli rol oynamaktadir (1)ve inflamasyonla iliskili

belirteclerin iskemik olaylarla iliskisi gosterilmistir (2-4). C-reaktif

protein (CRP), koroner arter hastaligi risk faktorlerinden bagimsiz

olarak iskemik olaylar icin guclu bir belirtectir (5, 6). Benzer

sekilde, inflamasyonla iliskili bir belirtec olan neopterin de kararli

anjina pektorisli (KAP) hastalarda kardiyovaskuler olaylari ongordurucu

bir piteridin bilesigidir (7).

Agir egzersiz sirasinda kardiyak nedenlere bagli ani olum

sikliginda artis izlenmistir (8). Akut kardiyak olay gelisme riski

ozellikle duzenli egzersiz yapmayan koroner arter hastalarinda artmistir

(9-11). Egzersizin neden oldugu oksidatif stres sirasinda mikrovaskuler

inflamasyonun ve Iokosit aktivasyonunun arttigi gosterilmistir (12).

Cosin-Sales ve ark. (13) sendrom X’li hastalann dokumante edilmis

iskemik ataklari ile yuksek duyarlilikli CRP (hsCRP) degerleri arasinda

anlamli korelasyon gostermislerdir. Kararli anjina pektorisli hastalarda

miyokart iskemisi ile hsCRP ve neopterin duzeyleri arasindaki iliski ise

henuz net olarak ortaya konulmamistir.

Bu calisma KAP’li hastalarda, egzersiz stres testinin (EST) ve

EST esnasinda olusan miyokardiyal iskeminin serum hsCRP ve neopterin

seviyeleri uzerine olan etkisini arastirmak ve EST ile hsCRP ve

neopterin duzeylerinde olusan degisimin, tikayici koroner lezyon

varligini ve Gensini skoru ile belirlenmis yayginligini ongormede rolu

olup olmadigini degerlendirilmek icin planlanmistir.

Yontemler

Hasta secimi

Calismamiz prospektif, gozlemsel olarak dizayn edildi. Calismaya

klinigimizde KAP ile takip edilen ve kosu bandi EST yapilan hastalar

dahil edildi. Kararli anjina pektoris en az iki aydan beri semptom

kompleksinin kararli olmasi, anjinanin siklik, sure, kolaylastirici

faktorlerinde degisim olmamasi ve miyokart hasan kanitlarinin olmamasi

olarak tanimlandi. Tum bireylerin, calisma hakkinda bilgilendirildikten

sonra sozlu onamlari alindi. Dislanma olcutleri: Kapak hastaligi

varligi, kararsiz anjina pektoris, sol ventrikul ejeksiyon fraksiyonunun

%50’nin altinda olmasi, istirahat elektrokardiyografisinde test

sonuclarinin yorumlanmasini guclestirecek bulgularin olmasi (sol dal

blogu, Wolf-Parkinson-White sendromu, belirgin ST-T degisiklikleri

gibi), kronik obstruktif akciger hastaligi, hipertiroidi, hipotiroidi,

aktif enfeksiyon, kollajen doku hastaliklari, malignite varligi,

ortaciddi karaciger veya bobrek hastaligi ve obezite varligi (vucut

kutle indeksi >30 kg/[m.sup.2]) dislanma kriteri olarak kabul edildi.

Bu olcutlere gore alinan 45 hasta EST sonucuna gore EST pozitif

olanlar (n=23, 15 erkek, 8 kadin, yas ortalamasi 54 [+ or -] 10 yil) ve

EST negatif olanlar (n=22, 14 erkek, 8 kadin, yas ortalamasi 52 [+ or -]

9 yil) olmak uzere iki gruba ayrildi.

Egzersiz stres testi

Egzersiz stres testi, 48 saat oncesinden kardiyak etkili ilaclarin

kesilmesini takiben kosu bandi (Kardiyosis Tredmil egzersiz testi

sistemi, Turkiye) ve modifiye Bruce protokolu kullanilarak yapildi.

Egzersiz stres testin’de [greater than or equal to] 2 mm ST segment

depresyonu (yatay veya asagi-egimli) gelismesi, pozitif sonuc olarak

kabul edildi. Egzersiz stres testi pozitif olan tum hastalara

konvansiyonel selektif koroner anjiyografi (KAG) yapildi.

Serum hsCRP, neopterin diizeylerinin ve tam kan saylmlarinin olcumu

Tum hastalarda efor testinden 1 saat once ve testten 30 dakika

sonra antekubital bolgeden alinan venoz kan orneklerinde hsCRP ve

neopterin duzeyleri bakildi ve tam kan sayimi calisildi. Neopterin ve

hsCRP duzeyleri icin kan ornekleri sitrik asit iceren tuplere alindi,

2000G’de 10 dakika santrifuj edildikten sonra ayrilan serum

ornekleri analiz gunune kadar -80[degrees]C’de saklandi. Serum

neopterin duzeyleri radioimmunoassay yontemiyle (RIA kit, Brahms,

Hennigsdorf-Berlin, Germany) ve (ureticinin onerdigi test proseduruyle

olculurken hsCRP duzeyleri, immunonefelometrik yontemle (CardioPhase

hsCRP, Dade Behring, Marburg, Germany) olculdu. HsCRP icin uretici

normal degeri

Please Follow & Share:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Pinterest

Site Disclaimer: This site is designed for educational purposes only and is not engaged in rendering medical advice or professional services.
If you feel that you have a health problem, you should seek the advice of your Physician or health care Practitioner.

Frontier Theme